LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Matèria comuna a totes les modalitats de Batxillerat, reparteix els seus continguts en

1r. curs - L'obra literària, estudi de textos de la literatura castellana de la segona meitat del segle XX  i introducció a la morfosintaxi.

2n. curs - Morfosintaxi, lèxic i semàntica i tipologies textuals.

Per a cadascun dels cursos hem creat una pàgina separada, on incloem materials en format pdf (documents sobre organització, apunts, exercicis...),  una secció d'enllaços d'interès específic i, com sempre, un formulari de correu per tal que pugueu contactar, si us cal.

Una darrera pàgina està dedicada a enllaços d'interès general.

Recordeu que teniu la pàgina dels Ejercicios inter-activos, que esperem que us siguin molt útils: repàs d'ortografia, morfosintaxi, lèxic, semàntica... en format interactiu.

Aquí us deixem alguns dels enginyosíssims missatges publicitaris d'una llibreria mexicana, Gandhi: 

Recordeu que tota aportació sobre materials, f-eines... que pugueu fer serà estudiada amb gran interès i, si s'escau, inclosa, de manera que es pugui compartir amb el màxim de gent possible. Per a contactar, recordeu que teniu el formulari de correu.