F-eines : Llengua catalana i literatura.

Llengua catalana i literatura

El contingut d'aquesta matèria es distribueix de la següent manera:

1r de Batxillerat: Per una banda, aspectes lingüístics i, per l'altra, història de la literatura catalana, participació en converses sobre textos literaris, comprensió de discursos literaris, producció de discursos orals i escrits.

2n de Batxillerat: Des d'un enfocament comunicatiu, morfosintaxi, lèxic, semàntica, fonètica i tipologies textuals.

Tal i com podeu comprovar, hem creat un apartat diferent per a cadascun dels cursos, i, finalment, a "Enllaços d'interès" trobareu informació addicional relacionada amb la matèria.

 LECTURES OBLIGATÒRIES

1r de Batxillerat

Tirant lo Blanc. Episodis amorosos de Joanot Martorell.

Antologia de  poesia catalana, autors diversos (llibre de text Cruïlla).

2n de Batxillerat

Terra baixa, d'Àngel Guimerà.

La plaça del diamant,  de Mercè Rodoreda.

NOVETAT!!!!

Aquí trobareu unes tècniques per millorar i dominar l'ortografia

I aquí unes pautes per a l'elaboració d'un bon resum.

També aquí la nova versió de la Gramàtica i Ortografia catalanes. 

 

 
Creative Commons License

Llicència Creative Commons: Podeu copiar i distribuir lliurement els continguts d'aquest web, sense modificar-los, sempre i quan en citeu l'origen.

Darrera actualització:
May 30. 2017 12:35:06