F-eines : Llengua catalana i literatura.

Llengua catalana i literatura

Hola nois i noies! 

Benvinguts al nou curs acadèmic. Tal i com podeu comprovar, en aquest espai virtual i pedagògic trobareu materials diversos relacionats amb l'assignatura Llengua catalana i literatura.

El contingut d'aquesta matèria es distribueix de la següent manera:

1r de Batxillerat: Per una banda, aspectes lingüístics i, per l'altra, història de la literatura catalana, participació en converses sobre textos literaris, comprensió de discursos literaris, producció de discursos orals i escrits.

2n de Batxillerat: Des d'un enfocament comunicatiu, morfosintaxi, lèxic, semàntica, fonètica i tipologies textuals.

Tal i com podeu comprovar, hem creat un apartat diferent per a cadascun dels cursos, i, finalment, a "Enllaços d'interès" trobareu informació addicional relacionada amb la llengua catalana i la literatura.

 LECTURES OBLIGATÒRIES

1r de Batxillerat

Tirant lo Blanc. Episodis amorosos de Joanot Martorell.

Antologia de  poesia catalana, autors diversos (llibre de text Cruïlla).

2n de Batxillerat

El cafè de la Granota de Jesús Moncada.

Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga.

NOVETAT!!!!

Aquí trobareu unes tècniques per millorar i dominar l'ortografia

I aquí unes pautes per a l'elaboració d'un bon resum.

 

 
Creative Commons License

Llicència Creative Commons: Podeu copiar i distribuir lliurement els continguts d'aquest web, sense modificar-los, sempre i quan en citeu l'origen.

Darrera actualització:
November 16. 2015 10:23:52