LITERATURA CASTELLANA

El curs 2016-17, ens visità la pallassa Pepa Plana. Per a recordar-la, aquí deixem alguns vídeos.

 

 

 

Voltaire ens avisa, ben oportunament, de L'horrible perill de la lectura. Aquí us oferim el text original d'aquest magnífic opuscle, amb la seva traducció al castellà. 

 

Per a les exposicions en què els alumnes de Freta (Calella) recomanen llibres als seus companys, aquí tenen les instruccions que hem comentat a classe. 

En aquesta pàgina trobareu materials per poder treballar les lectures prescrites dins l'assignatura de Literatura Castellana (Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials) per al curs 2017-18. Hem mantingut, a l'apartat "Lecturas de cursos anteriores", les que havien estat prescrites per a d'altres cursos.