F-eines: Literatura catalana.

Cròniques de la veritat oculta

ASPECTES IMPORTANTS

1. Els contes de l'obra en el context de la narrativa catalana de postguerra.

2. Situació de l'obra en el conjunt de la producció de Calders.

3. Definició i codificació de la realitat.

4. Vida quotidiana i estabilitat inicial.

5. Personatges i caricatura.

6. La reiteració de motius literaris.

7. La irrupció inversemblant o extraordinària. Models de fet inversemblant o extraordinaris.

8. El codi acceptat o transgredit. Les limitacions de l'home com a limitacions del món.

9. La veritat veritable.

COMENTARIS DELS CONTES CRÒNIQUES DE LA VERITAT OCULTA

I. La imprevista incertesa

 • El desert
 • La ratlla i el desig
 • La consciència, visitadora social
 • El principi de la saviesa
 • L'any de la meva gràcia
 • La ciència i la mesura
 • La revolta del terrat
 • La clara consciència
 • L'home i l'ofici
 • Coses de la Providència
 • El Teatre Caramar
 • La clau de ferro 

II. Ver, però inexplicable

 • El problema de l'Índia
 • Els catalans pel món
 • L'arbre domèstic
 • Cada u el seu ofici
 • L'esperit guia
 • Fet d'armes
 • Història natural
 • La fi
 • O ell, o jo
 • L'"Hedera Hèlix"
 • Una curiositat americana
 • Quieta nit

III. L'escenari desconcertant

 • Coses aparentment intranscendents
 • La maleta marinera
 • Les mans del taumaturg
 • El geni magiar
 • Feblesa de caràcter
 • Raspall (conte infantil)
 • Un crim