F-eines: Literatura catalana.

Josep Carner

 Antologia poètica, de Josep Carner

 

ENLLAÇOS I VÍDEOS

-El Noucentisme (apunts complementaris).

-Textos complementaris.

-Fonoteca de Josep Carner a través de la qual podreu escoltar alguns dels poemes recitats per l'autor:

-La història de Jonàs.

-Programa "Tons" de TV3 dedicat a Josep Carner.

-Programa "Memòra de Catalunya"  repassa els esdeveniments del primer quart del segle XX.

-Quadern virtual de Josep Carner.

ASPECTES IMPORTANTS

1. Josep Carner com a poeta noucentista.

2. Els pretextos poètics.

3. El tractament simbolista.

4. La tensió entre realitat i ideal.

5. El distanciament poètic en relació amb la ironia.

6. L’objectivitat pretesa o real.

7. Ciutat, ciutadanisme i classicisme.

8. El món rural.

9. L’amor com a joc elegant.

10. L’amor com a fracàs sentimental.

11. La influència de la poesia anglesa.

12. Paisatge i jo líric.

13. El postsimbolisme com a superació del Noucentisme.

14. La preocupació per l’home i el seus límits.

15. L’abstracció existencial i el lirisme dels objectes i els paisatges.

16. L’efecte de la Guerra Civil i l’exili forçós en la poesia de Carner.

17. La narrativitat filosòfica de Nabí: solitud i missió del poeta.

18. Una poètica de l’exili: solitud, record, enyorança, elegia i retorn.

19. Llengua, tècnica poètica i virtuosisme: l’evolució formal de la poètica carneriana.