F-eines: Literatura catalana.

Màrius Torres

 Com un foc invisible... Antologia poètica, de Màrius Torres

ENLLAÇOS I VÍDEOS

-lletra.uoc.edu/ca/autor/marius-torres

-antologiatmmc.wordpress.com/

-www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa

 -Guia de lectura.

-"Llegir Màrius Torres, avui", Margarida Prats.

-Dossier didàctic.

-Textos complementaris.

-Articles: article 1, article 2, article 3, article 4.

ASPECTES IMPORTANTS

1. La generació de la República o del 36.

2. La tradició postsimbolista.

3. El rigor tècnic: varietat i preferències mètriques i estròfiques.

4. Una poètica del transcendent: l'aspiració a l'Absolut, el record, el somni, l'acceptació de l'ordre còsmic i el dolor,  la mort, l'amor, la reflexió sobre l'art i la poesia.

5. Les peces cíviques.

6. La música i el món natural.

7. La configuració d'una imatgeria recurrent: intimisme, al·legoria, depuració, anticol·loquialisme.