F-eines : LlatÍ.

Edició 2012

Emprarem aquest espai per a deixar-hi enllaços que puguin interessar a l'alumnat que participa en el Concurs Odissea, que enguany té com a tema els viatges en la literatura grecollatina.

-Fonamentals, les bases, de les quals destaquem el següent:

Els tres primers dies (6, 7 i 8 de febrer) sortiran publicades tres preguntes que versaran sobre un tema relacionat amb la Cultura Clàssica.

1r dia: els viatges en la mitologia grega i romana.
2n dia: els viatges en la vida quotidiana a Grècia i Roma.
3r dia: els viatges en la historia i institucions grecollatines.

El quart dia (dijous 9 de febrer), sortiran publicades altres preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes d’aquestes preguntes-pista, seguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic els viatges en la literatura grecollatina.

Els equips participants hauran de respondre les preguntes completant directament el formulari publicat a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org). Aquí mateix trobareu les preguntes dels dies anteriors i les preguntes corresponents al moment del concurs en què ens trobem. 
 

- El portal Edu365 ofereix una guia per llegir l'Odissea a secundària, a cura de Maria Josep Simó (2004). Inclou un resum de l'obra.

- L'Eneida de Virgili és, de fet, la història d'un viatge. En Sebastià Giralt, a Labyrinthus, en parla extensament.

. El Proyecto Palladium ofereix dos jocs, basats en els viatges d'Odisseu i Enees, respectivament.

- El 2003, es publicà el llibre Viajes y viajeros en el Mundo Antiguo d'Enrique Gozalbes Cravioto.

Acabat els concurs, que ha estat molt disputat i amb preguntes especialment difícils el darrer dia, ELS EQUIPS DE FRETA CALELLA han fet un paper realment brillant. Volem felicitar els set alumnes que durant aquests últims quatre dies han sabut enfrontar-se a un repte que, aparentment, els havia de depassar, amb un coratge i un saber fer que els honora moltíssim. Són

Mariona Borrull i Gala González, de 4t. d'ESO

Adrià Batlle, Patrícia Carballo i Katya Simonyan, de 1r. de Batxillerat

Lluís Ruíz de la Hermosa i Sergi Simó, de 2n. de Batxillerat.

A tots ells, novament, felicitar-los i agrair-los el plaer d'aquest breu i intensíssim viatge pel món clàssic.