F-eines : LlatÍ.

Edició 2014

Acabat el concurs, volem felicitar de tot cor l'equip "Vincentes", de Freta Calella, pel resultat més que digne de 35 punts i la posició 172a d'entre 386 grups de tot Catalunya, assolida malgrat les considerables limitacions de temps i preparació a què s'ha enfrontat. L'enhorabona més sincera!!

Els altres dos grups de Freta Calella, "Mica" (amb -16 punts) i "Cave canem" (-22), que s'estrenaven en aquesta competició han quedat en posicions força més discretes, però segur que el curs vinent sabran fer un paper d'allò més lluït. Gràcies, a ells i a tota la resta de grups de llatinistes, per fer possible aquest concurs!

L'enllaç a les preguntes i molt més, AQUÍ.

Enguany, el tema del concurs és "El teatre a Grècia i Roma". Aquí teniu l'enllaç a les bases i calendari d'aquesta edició. Incloem aquí mateix els dies i temes de cada dia:

Dilluns 3 de febrer: el teatre en la mitologia grega i romana.
Dimarts 4 de febrer: el teatre en la vida quotidiana a Grècia i Roma.
Dimecres 5 de febrer: el teatre en la història i institucions grecollatines.

El quart dia (dijous 6 de febrer), sortiran publicades altres preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes d’aquestes preguntes-pista, seguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic el teatre en la literatura grecollatina. 

Incloem aquí algunes de les bases que us poden ser més útils:

Per cada pregunta correctament contestada s’obtindran 5 punts i l’error suposarà el descompte d’1 punt. Si s’encerta la superpregunta s’obtindran 10 punts i per cada resposta encertada de les preguntes-pista per arribar a la solució s’obtindran 2 punts més; per cada error es descomptarà 1 punt.

No es poden deixar preguntes sense respondre (en blanc), tant a les tandes de preguntes dels tres primers dies com a la de la superpregunta, ja que en fer-ho s'anul·len totes les altres de la sèrie.

En les respostes no s’admetran abreviatures i s’haurà de respectar l’ortografia correcta de les paraules. Exemple: Sòcrates, no Socrates; cínic, no cinic. Tampoc es podrà afegir cap altre caràcter, com cometes “”, punts ., comes, parèntesis (), etc.

Les preguntes, preguntes-pista i superpregunta han de ser sempre respostes amb una sola paraula, i queden automàticament invalidades les que consten de més d’una paraula en la resposta.

Només s’admetrà la resposta en llatí quan es demani expressament en aquesta llengua. En aquest cas s’ha d’escriure el nominatiu singular de la paraula, tal com es troba en el diccionari, llevat que s'indiqui expressament d'una altra manera (com en el cas dels pluralia tantum).

L'enllaç a les preguntes i molt més, AQUÍ.

 

Recordeu que a "Enllaços d'interès" teniu llocs virtuals que us poden ser útils en el vostre viatge...

A més, i per començar, aquí teniu:

- una molt bàsica introducció, en un blog anomenat "artes escénicas".

- informació sobre el teatre romà.

- el teatre grec en presentació de diapositives.