F-eines : LlatÍ.

Conspectus grammaticae

Aquí us deixem, en format pdf, els Conspectus grammaticae que recullen els elements bàsics de morfosintaxi dels diferents capitula que treballem amb Familia Romana: 

Capitulorum I et II.

Capituli III.

Capìtuli IV.

Capituli V.

Capituli VI.

Capituli VII.

Capituli VIII.

Capituli IX.

Capituli X i aquesta presentació que ens ofereix la Marisa Fuentes:

Capituli XI.

Capituli XII.

Capituli XIII. i aquesta presentació elaborada per Marisa Fuentes:

Capituli XIV i aquesta presentació.