F-eines : LlatÍ.

Materials de suport

Aquí teniu el diccionari llatí-castellà, on trobareu les paraules que apareixen a Lingua Latina per se illustrata (Familia Romana). Però, tal vegada, us pot ser molt més útil el "Lexicon" llatí-català dels capítols I-XVIII.

A continuació, teniu un conjunt d'activitats interactives sobre Familia Romana (Lingua Latina per se Illustrata), ordenades per capítols:

Imperium Romanum (cap. I).

Capitulum I.

Capitulum I - Vbi sunt?

Capitulum I.

Capitulum I (nominatius de la primera i segona declinacions).

Capitulum I (nominatius i verb esse).

Capitulum I (nominatius dels tres gèneres).

Capitulum I (nominatius singulars i plurals).

Capitulum I (nominatiu i ablatiu singular i plural).

Verba decussata (vulgo dicto mots encreuats) capituli alteri vel secundi.

Verba decussata capituli alteri (2)

Capitulum II (puer, puella, femina, vir).

Capitulum II (meus, tuus, eius)

Capitulum II (nominatiu i genitiu singular primera i segona declinacions).

Capitulum II (nominatiu i genitiu singular i plural primera i segona declinacions) 

Capitulum II (nominatiu i genitiu singular i plural primera i segona declinacions) (2)

Capitulum II (quis/quae/quid...).

Capitulum II (genitius singular i plural).

Capitulum II (preguntes - respostes).

Capitulum II (genitius plurals de la primera i segona declinacions).

Capitulum II (unus, duo, tres...).

Capitulum II (numeri Romani)

Capitulum II (interrogativa et numeri)

Verba decussata capituli III.

Verba decussata capituli III (2).

Capitulum III (verba temporalia).

Capitulum III (pronoms de relatiu).

Capitulum III (pronoms de relatiu) (2)

Capitulum III (preguntes - respostes).

Capitulum III (pronoms interrogatius).

Capitulum III (nominatius i acusatius)

Capitulum III (nominatius i acusatius) (2)

Verba decussata capituli IV.

Verba decussata capituli IV (2)

Capitulum IV (imperatius)

Capitulum IV (imperatius i vocatius).

Capitulum IV (formar oracions)

Capitulum IV (suus / eius)

Capitulum IV (comple textum)

Capitulum V - parts de la domus

Capitulum V - parts de la domus (2)

Verba decussata capituli V.

Verba decussata capituli V (2)

Capitulum V - acusatius i ablatius

 Capitulum V - is, ea, id

Capitulum V (canvia el nombre de les paraules)

Capitulum V - (relacionar oracions i imatges)

Capitulum V

Capitulum V - imperatiu, present, acusatiu.

Capitulum V - nominatius, acusatius, genitius i ablatius de la primera i segona declinacions.

Capitulum V - praepositiones

Vocabula capitulorum I-VI.

Capitulum VI (adiectiva)

Capitulum VI - praepositiones

Capitulum VI - praepositiones (2).

Capitulum VI - verba temporalia

Verba decussata capituli VI.

Verba decussata capituli VI (2).

Capitulum VI (veu activa i passiva)

Capitulum VI - 2 (veu activa i passiva)

Capitulum VI - 3 (veu activa i passiva)

Capitulum VI - canviar la veu de les oracions.

Capitulum VI - canviar la veu de les oracions (2)

Capitulum VI - quo, ubi, unde?

Capitulum VI - quo vadis, domine? (acusatiu, ablatiu, locatiu)

Capitulum VI - is, ea, id

Verba decussata capituli VII. 

Capitulum VII (datius)

Capitulum VII (alguns verbs i adjectius)

Capitulum VII - Trade verbum (vulgo dicto pasapalabra) - Una pista: els ulls del mestre són bonics.

Capitula VII-VIII - Trade verbum (vulgo dicto pasapalabra) 

Capitulum VIII (verbs en totes les persones) (Ep! La paraula 7 és sustines; de res!)

Capitulum VIII - concordar adjetius amb noms.

Pastor et oves (LLPSI cap. IX)

Verba decussata capituli IX.

Capitulum IX - Trade verbum (vulgo dicto pasapalabra) - Una pista: els ulls del mestre són bonics.

Capitulum IX - comple sententias

Contraria (LLPSI cap. IX)

Capitulum IX (acusatius singulars de les tres primeres declinacions)

Natura (LLPSI cap. IX-X) - en un mot hi ha una U seguida d'una V; nihil est!

Bestiae et homines (LLPSI cap. X)

Capitulum X - infinitius actius i passius.

Capitulum X - infinitius actius i passius (2).

Capitulum X - elements correctes a l'oració passiva.

Capitulum X - elements correctes a l'oració passiva (2).

Capitulum X - repàs tres primeres declinacions.

Capitulum X - repàs tres primeres declinacions (2).

Capitulum X - repàs tres primeres declinacions (3).

Corpus humanum (LLPSI cap. XI)

Contraria (LLPSI cap. X-XII)

Capitulum XII (construcció datiu + nominatiu + esse = nominatiu + acusatiu + habere)

Capitulum XII - quarta declinatio (ep! L'ordre dels casos no és com que solem fer servir)

Annus et menses (LLPSI cap. XIII) - s'escriu U.

Capitulum XIII (quarta et quinta declinationes) - (ep! La pregunta 10 dona per correcte "feroce", quan seria millor "feroci")

Capitulum XIV - Praesens participium.

Capitulum XIV - Praesens participium (2)

Capitulum XIV - Praesens participium (3)

Capitulum XIV - Praesens participium (4)

Capitulum XIV - Praesens participium (5)

Capitulum XIV - Praesens participium (6)

Capitulum XIV - Praesens participium (7)

Capitulum XV - Praesens indicativi prima et secunda personae singulares (ep! A la pregunta 10, es dona l'infinitiu reddere incorrecte, amb una sola "d")

Capitulum XV - Praesens indicativi prima et secunda personae plurales.

Capitulum XV - Praesens indicativi omnes personae.

Capitulum XV - esse, posse, adesse, abesse.

Capitulum XV - accipere, aspicere, capere, facere, fugere.

Textum comple vocabulis iustis.

 

Una mica de MITOLOGIA: Dei Romani (recordeu que U s'escriu V).

Una segona activitat per a identificar déus romans.

Aquí va la tercera; vejam si reconeixes els déus i deesses.

Ara, relaciona els déus i deesses amb els seus atributs. Aquí tens la segona part del joc.

Els déus i deesses rebien noms diferents en llatí i en grec; els saps?

Conceptes de civilització en un joc de "pasapalabra" (Trade verbum) - ep! A la j i la w cal escriure-hi la lletra mateixa.

Un mapa amb els grups lingüístics d'Europa.

Mots manllevats i cultes castellans relacionats amb la seva corresponent paraula llatina,

 

APA, JA TENIU PER ANAR TREBALLANT...