F-eines : LlatÍ.

Exercicis complementaris

Aquí us deixem EXERCITIA COMPLENTARIA per a cada capítol de Familia Romana, en format pdf i amb les responsa perquè us els pugueu corregir i, d'aquesta manera, comprovar que teniu els conceptes gramaticals i de lèxic ben assimilats; o bé, si no és així, detectar on cal aclarir dubtes, insistir en l'estudi...

A més, us oferim exercicis, també autocorrectius, sobre temes gramaticals que puguin precisar major pràctica que la duta a terme a l'aula.

Finalment, també trobareu materials (treballats a l'aula o no) sense solucionari. No dubteu en portar-nos-els a corregir i/o aclarir dubtes.

- Verbs deponents en present d'indicatiu.

- Repàs de morfologia nominal i present d'indicatiu.

- Text per a traduir (cap. I-XVI)

- Responsa pensorum capituli XVII.

- Text per a traduir (cap. I-XVII)

- Repàs activa-passiva en present d'indicatiu.

- Responsa pensorum capituli XVIII.

- Responsa pensorum capituli XIX.

- Passiva-activa present i imperfet

- Text per a traduir (cap. I-XIX).

- Present i imperfet d'indicatiu

- Ampliació cap. XIX (Participi de perfet i ablatiu absolut)

- Responsa pensorum capituli XX.

 - Text per a traduir (cap. I-XX).

- Exercicis de futur

- Responsa pensorum capituli XXI.

- Exercicis de perfet d'indicatiu actiu.

- Exercicis de perfets i futur d'indicatiu actius i passius

- Responsa pensorum capituli XXIV.

- Responsa pensorum capituli XXVII.

- Exercicis de present de subjuntiu actiu i passiu

- Responsa pensorum capituli XXVIII.

- Apunts i exercicis sobre el plusquamperfet de subjuntiu + cum històric + ut.