F-eines : LlatÍ.

Materials de suport

Aquí teniu el diccionari llatí-castellà, on trobareu les paraules que apareixen a Lingua Latina per se illustrata (Familia Romana). Però, tal vegada, us pot ser molt més útil el "Lexicon" llatí-català dels capítols I-XVIII.

Com a primer, aquí teniu ACTIVITATS INTERACTIVES que us poden ser útils per a repassar els continguts del curs:

Qüestionari sobre el forum.

Algunes parts de la ciutat de Pompeia.

Qüestionari sobre la ciutat romana, a partir de l'exemple de Pompeia.

Les parts d'una domus.

Les parts d'una domus, en un videoquiz.

Les parts d'una domus, en uns mots encreuats (verba decussata).

Les parts d'un teatre.

Verba decussata (vulgo dicto "mots encreuats") de verbs en present, imperfet i perfet d'indicatiu.

Imperfet i perfet d'indicatiu en un exercici de relacionar.

Una història que heu completar amb verbs en present, imperfet i perfet d'indicatiu.

 

Una professora holandesa, que apareix a www.educaplay.com com a Magistra Candida Aae, ha fet la ingent tasca de passar a exercici interactiu els materials de Familia Romana (Lingua Latina per se Illustrata). Com que no els fem tots, i us pot ser útil treballar amb aquest format, us enllacem aquí aquests EXERCICIS INTERACTIUS per ordre de capítols:

Capítulum XVI- lectio I, lectio II, lectio III, pensum A, et pensum B.

Capítulum XVII - lectio I, lectio II, lectio III, pensum A et pensum B.

Capítulum XVIII- lectio I, lectio II, lectio III, pensum A et pensum B.

Capítulum XIX- lectio I, lectio II, lectio III, exercitium IV, pensum A et pensum B.

Capítulum XX- lectio I, lectio II, lectio III, pensum A et pensum B.

Capítulum XXI- lectio I, lectio II, lectio III, pensum A et pensum B.

Capítulum XXIV- lectio I, lectio II, exercitium VI, pensum A et pensum B.

Capítulum XXVIII- lectio I, lectio II, lectio III, pensum A et pensum B.

Capítulum XXX- lectio I, lectio II, exercitium VIII, exercitium IX, exercitium X, pensum A et pensum B.

Capítulum XXXII- exercitium I, exercitium III, exercitium IV, exercitium V, exercitium VII, exercitium VIII, exercitium IX, exercitium X, pensum A et pensum B.

Capítulum XXXIII- exercitium I, exercitium II, exercitium IV, exercitium V, exercitium IX, exercitium X,    pensum A et pensum B.

 

MÉS PRÀCTICA! A continuació trobareu EXERCICIS INTERACTIUS sobre els cinc primers capítols que treballem aquest curs; aprofiteu-los, que us aniran molt bé:

Capitulum XVI - exercitium primum (formes verbals; ep! A l'oració 10, en lloc d'aidire, cal llegir audire), exercitium alterum (verbs deponents), exercitium tertium (ablatiu absolut amb adjectius), exercitium quartum (ablatiu absolut amb participi de present), exercitium quintum (ablatiu absolut), exercitium sextum (genitiu partitiu), exercitium septimum (desinències d'adverbi o ablatiu).

Capitulum XVII - exercitium primum (canviar la veu), exercitium alterum (canviar la veu), exercitium tertium (verbs en veu passiva), exercitium quartum (verbs deponents), exercitium quintum (present d'indicatiu actiu i passiu), exercitium sextum (activa / passiva).

Capitulum XVIII - exercitium primum (adjectius positius, comparatius de superioritat i superlatius), exercitium alterum (adverbis), exercitium tertium (adverbis comparatius), exercitium quartum (adverbis superlatius), exercitium quintum (adverbis), exercitium sextum (idem, eadem, idem), exercitium septimum (quisque, quaeque, quodque), exercitium octavum (adverbis de freqüència), exercitium nonum (crear oracions amb docere).

Capitulum XIX - exercitium primum (pretèrit imperfet d'indicatiu), exercitium alterum (pretèrit imperfet d'indicatiu), exercitium tertium (pretèrit imperfet d'indicatiu actiu i passiu), exercitium quartum (pretèrit imperfet d'indicatiu actiu i passiu), exercitium quintum (superlatiu amb genitiu partitiu), exercitium sextum (comparatius de superioritat i superlatius irregulars), exercitium septimum (oracions d'expressió d'edat), exercitiium octavum (vocatius).

Capitulum XX - exercitium primum (futur d'indicatiu actiu i passiu), exercitium alterum (futur d'indicatiu),  exercitium tertium (d'ahir a demà: d'imperfet a futur d'indicatiu), exercitium quartum (noli / nolite), exercitium quintum (repàs de declinacions), exercitium sextum (quo?, ubi?, unde?), exercitium septimum (formació d'oracions).